Бизнес эрхлэгчдийг хөгжилд хөтлөх "BUSINESS.MN" сэтгүүл шинээр мэндэллээ

Захиалга Гарах дугаар Захиалгын үнэ
/Хэвлэмэл/
Нэг дугаарын үнэ 1 11'000₮
Улирал (3 сар) 3 30'000₮
Хагас жил (6 сар) 6 55'000₮
Бүтэн жил (12 сар) 12 110'000₮
Сэтгүүлийг жилээр захиалбал Амазоны Бестселлер
"Маркетингийн төлөвлөгөөг 1 хуудсанд" номыг бэлэглэнэ.
(Бэлэг 2019 оны 2 сарын дугаараас сэтгүүлийн хамт тараагдана.)